user_mobilelogo

Název projektu: Úspory energie v objektech areálu AMZ Financial Group, s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011483

Společnost AMZ Financial Group, s.r.o. realizuje v letech 2017 - 2020 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva II s názvem Úspory energie v objektech areálu AMZ Financial Group, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření doporučených energetickým auditorem, které budou mít za následek snížení energetické náročnosti vybraných objektů v areálu AMZ Financial Group, s.r.o. v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.
V rámci projektu bude u vybraných objektů zrealizováno:

  • Zateplení obvodových stěn
  • Výměna výplní otvorů
  • Zateplení střech
  • Modernizace vytápění
  • Modernizace osvětlení
  • Vyregulování otopné soustavy